6. Niedziela Wielkanocna - 9.05.2021

Kody do spotkań poprzez Internet w tym tygodniu:  


Czwartek (13.05) 20:15:   Spotkanie młodzieży:https://us05web.zoom.us/j/81437754854?pwd=WnRNa1daYkFlVDFUYWlSR085NGtOdz09

Meeting ID: 814 3775 4854
Passcode: 9yKh9v
       

 

Kochani Parafianie,

W minionym tygodniu skończyliśmy spotkania kolędowe. W tym roku miały one zupełnie inną formę. Z racji na obostrzenia epidemiczne nie mogłem odwiedzać Was w domach. Miałem wątpliwości, czy pomysł z kolędą w kościele wypali. Jestem zbudowany tak liczą waszą obecnością. Wyraziliście przez nią swoje nastawienie, że kościół traktujecie jako część swoich zabudowań. To prawda, że czasami oddalony jest o kilka kilometrów od kuchni i jadalni, ale to nie zmienia faktu, że troska jaką wykazujecie o ten budynek – o jego remonty, utrzymanie i sprzątanie, wyraźnie wskazuje czym on dla Was jest. Forma kolędy była odmienna, ale treść taka sama! Bóg chętnie błogosławi tym, którzy Go o to proszą, a przecież o to Boże błogosławieństwo się modliliśmy. W dzisiejszą niedzielę słyszymy, że Jezus został zaproszony przez Piotra, aby przyszedł do jego domu , zasiadł z nim i jego bliskimi przy stole i okazał swoją moc i mądrość. Także dziś nasz Pan chętnie przyjmuje zaproszenie . Oby Jego obecność wprowadzała w wasze domu miłość i wiarę, uzdrowienie i radość.

 

I co Ksiądz na to? - Komentarz do Ewangelii Mk 1,29-39

Hm… Już w Starym Testamencie Pan Bóg przez proroka Izajasza napomina: myśli moje, nie są myślami waszymi, a wasze drogi moimi drogami (Iz 55,8).  Jezus przyszedł nie po to, aby zaspakajać doczesne potrzeby ludzi, lecz po to, aby prowadzić ich ku niebu… On nie uchyla się od okazywania miłosierdzia tym, którzy potrzebują pomocy, ale przede wszystkim, pragnie przez swą Ewangelię rzucić światło na życie i nieśmiertelność (2Tm 1,10). Możemy dopowiedzieć: … na stosunek doczesnego życia do nieśmiertelności. A szczytowym potwierdzeniem tego objawienia była Jego śmierć na krzyżu. Wszelkie uzdrowienia mają za zadanie przede wszystkim otwierać obdarowanych ludzi na prawdę głoszoną przez Pana..

Wasz proboszcz – ks. Artur